موبو مووی

باکس آفیس آمریکا شمالی

هفته اکران فروش آخر هفته فروش کل
Black Panther: Wakanda Forever Black Panther: Wakanda Forever 4 $17.6M $393.7M
Violent Night Violent Night 1 $13.3M $13.3M
Strange World Strange World 2 $4.9M $25.5M
The Menu The Menu 3 $3.6M $24.7M
Devotion Devotion 2 $2.8M $13.8M
I Heard the Bells I Heard the Bells 1 $1.8M $2.6M
Black Adam Black Adam 7 $1.7M $165.2M
The Fabelmans The Fabelmans 4 $1.3M $5.6M
Bones and All Bones and All 3 $1.2M $6.0M
Ticket to Paradise Ticket to Paradise 7 $850K $66.5M